Katastrální pracoviště Třebíč

Jungmannova 178/2, Třebíč-Jejkov

Státní pozemkový úřad

Bráfova tř. 2/1, Třebíč