Ing. Jaromír Písařovic

Jaroměřice nad Rokytnou, Nábřežní 315