Město Jaroměřice Nad Rokytnou (Odbor výstavby, investic a majetku)

Zajišťování stavebně-právní činnosti města a správy majetku. Zastupování města jako vlastníka nemovitostí ve stavebních a jiných řízeních, agenda pozemků, odpovědnost za přípravy a realizace staveb, provádění dozoru pro investory, nabídka pronájmů pozemků ve vlastnictví města, poskytování informací o životním prostředí atd.