Ing. Jana Nováková

Nabízíme geodetické služby-práce pro katastr nemovitostí: plány pro vyznačení staveb a dělení pozemků, vytyčení vlastnických hranic a vytyčení staveb.

Havlíčkova 896, Moravské Budějovice-Moravské Budějovice